Startsida


     


   Höstens datum för kviltträffarna

                                           2019

  


  24 augusti        Återbruk

  14 september    Saxfodral

  5 oktober           Enkel ananasteknik

   26 oktober        Stjärnfall

  16 november     Hjärtan

  30 november     Julfest

   

                           Välkomna !


                   

 

 

 

 

                            

Knallekviltarna