Startsida

     Nu får vi vara på Lönnen igen och ha våra träffar där! Se nedan om besked från NBV !  Naturlgtvis med våra restriktioner som kommer med medlemsmailen.                         


Med försiktighet öppnar vi nu upp vår fysiska verksamhet

Vi på NBV har beslutat att med försiktighet öppna upp den fysiska verksamheten igen från och med den 15 juni 2020. Det betyder att ni efter kontakt med verksamhetsutvecklaren kan starta upp folkbildningsverksamheten igen om vi tillsammans gör den bedömningen.

Vi vill bidra till att minska smittspridning av coronavirus och väljer att följa regeringens förbud och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det innebär det ska göras en noggrann prövning enligt Folkhälsomyndighetens riskbedömningsmall och myndigheters råd och anvisningar, för att kunna genomföra fysisk verksamhet igen. Folkbildning som kan ske digitalt eller på distans utförs med fördel så. 


Läs mer här: https://www.nbv.se/om-oss/nbv-och-coronaviruset/med-forsiktighet-kan-vi-nu-oppna-upp-var-fysiska-verksamhet/

                                              

                  Höstens program 2020 för Knallekviltarnas träffar


                        22 augusti Uppstart utomhus i Dalsjöfors hembygdsgård, vi handsyr

                             5 september   Sy-dag, inget tema

                           19 september   Temadag Återbruk -inspirationsdag med gamla jeans

                           3-4 oktober      Sy tillsammans dagar (eftersom rikstäckets årsmöte är                                                                  inställt) Rikstäcket anordnar på Facebook, se sidan!

                               17 oktober      Temadag

                             7 november   Temadag Vi syr med restbitar, Nina visar

                           21 november   Temadag

                              5 december   Julavslutning

                               

                                 

                                                Välkomna !

Knallekviltarna